Fleet Management

Fleet management of wagenparkbeheer is een vakgebied met zowel operationele als strategische taken. Van de fleet manager wordt immers verwacht dat hij het wagenpark optimaal beheert. Dat is geen sinecure. Daarbij spelen zaken als flexibele inzet en kostenverlaging een rol. Evenals het tevreden houden van de berijders, klanten en de directie.

Tot de operationele taken van een fleet manager horen bijvoorbeeld de inkoop van de juiste voertuigen (zowel vernieuwing als uitbreiding), het aansturen van onderhoud en reparaties en het beantwoorden van berijdersvragen. Taken die veel tijd kosten. Op het strategische vlak moet het  fleet management het mobiliteitsbeleid van de onderneming vormgeven, innovaties doorvoeren en bijvoorbeeld ook het berijdersgedrag beïnvloeden naar aanleiding van rapportages.

Kostenbesparend fleet management

Kostenbesparing kent vele facetten en hieraan uitvoering geven heeft onder andere te maken met het beleid van de organisatie, de staat van het wagenpark, de mate van benutten van het wagenpark en het gebruik en verbruik van de berijders. Een voorwaarde voor kostenbesparend fleet management is inzicht in de beheers- en verbruikskosten, zodat de fleet manager hierop kan sturen.

Een paar voorbeelden. Zo kan een investering in de vernieuwing van het wagenpark zich al snel terugverdienen door een zuinigere motor en minder onderhoudskosten. Als er voertuigen zijn die weinig worden gebruikt (bijvoorbeeld alleen voor woon- en werkverkeer) dan kunnen deze overdag worden ingezet als poolauto. Met een simpele app is dit voertuig te delen door meerdere medewerkers. Een rijstijltraining leert berijders veilig en efficiënt met hun auto omgaan en zorgen voor een flexibele inzet zodat u geen overcapaciteit meer heeft.  

Fleet management uitbesteden om tijd en geld te besparen

Voor het beheer van het wagenpark vertrouwt een groeiend aantal bedrijven op de kennis en ervaring  van een leasemaatschappij. Niet zo gek, want uitbesteden van het fleet management heeft veel voordelen. Zeker bij Terberg Leasing, want wij zijn een leasemaatschappij die weten wat een ondernemer beweegt. We houden, net als u, niet van stilstand en willen altijd verder. Neem de proef op de som en vraag onze lease adviseurs bijvoorbeeld eens naar de KostenBesparingstool, de Vakantie auto, We Go of een van onze nieuwe proposities Auto Abonnement en Extra Productief. Bel naar 030 – 288 47 74 of mail info@terbergleasing.nl en ervaar wat uitbesteding van fleet management u oplevert.

 

Interesse in auto leasen?
Bekijk snel ons aanbod!

Naar ons aanbod