IFRS

IAS/IFRS International Accounting Standards/International Financiële Reporting Standards. Doelstelling is de ontwikkeling van een enkele set hoogwaardige, begrijpelijke en afdwingbare wereldwijde standaarden voor financiële verslaggeving.

Hoofddoel van de standaardisatie-instituten is om wereldwijd de jaarverslaglegging van vooral beursgenoteerde ondernemingen transparanter te maken. Een essentieel onderdeel daarvan vindt men het op de balans zichtbaar maken van operationele leasing en huurcontracten.

Ook voor deze standaard geldt dat de Europese Commissie er eerst nog over moet beslissen. Verloopt dat traject voorspoedig, dan zal de standaard naar verwachting per 1 januari 2017 van kracht worden voor beursgenoteerde ondernemingen en bedrijven die vrijwillig IFRS volgen. Voor alle andere bedrijven beslist de Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ) over een aantal jaren of, in welke mate en per wanneer men deze standaard overneemt voor de Nederlandse bedrijven.

Wij helpen u graag verder

Telefoon
030 288 47 74
E-mail
info@terbergleasing.nl

Adres

Eendrachtlaan 280
3526 LB Utrecht
Postbus 3046
3502 GA Utrecht

Doordeweeks bereikbaar van 8:15 tot 17:30