Autobelastingen 2016, wat is er aan de hand? – UPDATE 14 november

Veranderingen van autobelastingen 2016

Vanwege de uitstel van Autobrief 2.0 heeft de staatssecretaris besloten 2016 als overgangsjaar te zien.

In de media is ruimschoots aandacht geweest over de diverse ‘plannen’. Op 3 november gaf Wiebes aan een goed alternatief ontvangen te hebben vanuit de branche en diverse andere maatschappelijke organisaties. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit voorstel. Er is nu slechts een klein voorbehoud van de Eerste Kamer. Deze moet instemmen met dit wijzigingsvoorstel van de Belastingwet.

Wat gaat er veranderen? Terberg Leasing zet voor u uiteen.

De Bijtelling

Voor alle duidelijkheid: 2015 was al ruimschoots bekend wat er zou gaan gebeuren. Daar verandert niets in!

In 2016 zou Autobrief 2.0 al van toepassing moeten zijn. Dat lukte niet. Wiebes heeft tijd nodig om alles in een omvangrijk Belastingplan te vatten. De Auto van de Zaak is daar onderdeel van.

Inmiddels heeft de Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) – waar Terberg Leasing actief lid van is – de staatssecretaris diverse malen voorzien van informatie. De laaste keer is dat in een breed verband gedaan. BOVAG, RAI, ANWB, VNO/NCW en diverse maatschappelijke partijen hebben een breed gedragen voorstel neergelegd. En het lukte hen ook om aan de financiële eis van het Ministerie van Financiën te voldoen.

Stap voor stap een schematisch overzicht:

Stap 1
In 2014 gold een verschillende Bijtellingsregeling voor Benzine en Diesel personenauto’s. In 2015 wordt geen onderscheid meer gemaakt. EV staat voor Elektrische Voertuigen en PHEV voor Plug In Elektrische Voertuigen. De PHEV is een combinatie van oplaadbare voertuigen in combinatie met een brandstofmotor.

Bijtelling-Terberg-Leasing-2014-2015

Stap 2
Dit betreft het Overgangsjaar 2016. Dit voorstel lijkt naar de kamer te gaan. De stappen 2015 en 2016:

Bijtelling 2016 voorstel

De ontwikkelingen worden gevolgd, zodra er meer bekend is leest u dit terug op onze website.

De BPM

Ook voor 2015 was al enige tijd bekend wat de veranderingen zijn, die gaan gewoon door.

Alle ophef met betrekking tot het Overgangsjaar 2016 gaat over de bijtelling, maar in de voorgestelde maatregelen staat ook hoe de BPM of de aanschafbelasting eruit zal zien.

Wiebes stelt voor de grenzen in de berekeningen verder aan te scherpen. Ook die van de dieseltoeslag. Het effect is dat veel gevraagde auto’s in prijs zullen stijgen. Een populaire benzine leaseauto (116 gram CO2-uitstoot) van rond de € 26.500 wordt in 2015 circa € 350 duurder en in 2016 nog eens zo’n € 300.

Diesel personenauto’s worden in 2016 extra belast door verlaging van de grens van de dieseltoeslag . Een populaire diesel leaseauto (102 gram CO2-uitstoot) met een prijs van € 31.000 wordt in 2015 circa € 700 duurder en in 2016 nog eens € 400 duurder.

BPM-2016-Terberg-Leasing

De HSB

Evenals de BPM was voor 2015 was al enige tijd bekend wat de veranderingen zijn, die gaan gewoon door. Het plan nu is om de vrijstelling in 2016 niet te laten vervallen voor de EV en een halftarief te hanteren voor de PHEV.

MRB vrijstelling 2016

Uiteraard is de hoogte van de HSB in 2016 nog niet bekend.

Let wel: er is sprake een voorbehoud omdat het een ‘wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)’ betreft. Het voorstel moet nog eerst langs de Kamer en de Senaat.

Menu