Autobelastingen 2017 t/m 2020 bijna definitief

Autobelastingen 2017 t/m 2020 bijna definitief

Op 12 april 2016 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes. Dat betekent dat er nog één stap te gaan is, voordat de Wet Uitwerking Autobrief II definitief is: het besluit van de Eerste Kamer. Zij besluiten er uiterlijk 1 juli over. Met de inmiddels toegezegde aanpassingen is de verwachting dat dat de Eerste Kamer zal instemmen.

Belangrijkste veranderingen voor nieuw te registreren PHEV’s

  • Geen geleidelijke doch abrupte verhoging van de bijtellingscategorie PHEV
    Opvallend is de abrupte sanering van de bijtellingscategorie PHEV met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gram/km. De geleidelijke verhoging naar 22% over meerdere jaren is vervallen en wordt gelijk aan alle uitstootcategorieën, behalve de volledig CO2 vrije elektrische of waterstof auto’s.
  • PHEV wordt verhoogd van 15% naar 22% per 1 januari 2017
    Zie de laatst toegevoegde tabel.

Belangrijkste verandering voor alle PHEV’s

  • Motorrijtuigenbelasting (MRB) blijft het halftarief
    De voorgenomen verhoging van de MRB van het half- naar het driekwarttarief voor PHEV’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gram/km gaat niet door. Deze blijft ongewijzigd het halftarief.

Onderstaand de uitwerking in hoofdlijnen welke naar de Eerste Kamer is verzonden.

Verschil Autobrief II en de Wet

Sinds het verschijnen van Autobrief II in juni 2015 is het een en ander aangepast. Goed nieuws is dat de door de branchevereniging VNA zwaar bevochten 22 procent overeind is gebleven.

AutobriefII-UitwerkingAutobriefII

Regime (PH)EV

De over-stimulering van de eerste Autobrief (2012 t/m 2015) is grotendeels teruggedraaid. Opvallend is dat de PHEV na 2016 alleen nog via de MRB wordt gestimuleerd. Oogmerk is om de PHEV aantrekkelijker te maken voor de consument.

AutobriefII-PHEV

Komende september, in het Belastingplan 2017, worden voorstellen verwacht over verdere stimulering om de consument de (PH)EV te laten omarmen. De Tweede Kamer heeft diverse moties aangenomen die de regering vragen om deze beweging in gang te zetten. VNA zet in deze discussies in op private lease EV en maatregelen om de ex-lease (PH)EV’s aantrekkelijker te maken voor de consumentenmarkt.

WLTP, complicerende factor

Gedurende de periode waarin dit belastingregime geldt, verandert de test (Wordlwide harmonized Licht vehicles Test Procedures – WLTP) voor de typegoedkeuringen. Hierdoor zijn waarschijnlijk – op zijn vroegst in 2019 – extra BPM-tabellen nodig. Staatssecretaris Wiebes komt hier later dit jaar op terug, uiteraard zullen wij u daarover t.z.t. informeren.

Resumé: bijtelling 2016 t/m 2020 voor nieuw te registreren auto’s

Bijtelling-2017-en-verder

1) Voor volledig elektrische auto’s geldt vanaf 2019 een maximum catalogusprijs van € 50.000. Voor het meerdere geldt 22% bijtelling. Rekenvoorbeeld: voor een auto van € 75.000 betekent dit: € 50.000 x 4% + € 25.000 x 22% = € 7.500 is dus 10% bijtelling. Deze aftopping van de catalogusprijs geldt niet voor elektrische auto’s met een waterstof cel.

Menu