Brandstofkosten: keuze voor diesel of benzine auto?

Vorig jaar februari werd voor een liter Euro aan de pomp € 1,544 en voor diesel € 1,280 betaald. Een jaar later is dat respectievelijk € 1,380 en € 1,045. Verlagingen van € 0,256 voor benzine en € 0,235 voor dieselbrandstof.

Op dit moment zorgt met name de brandstofprijs ontwikkeling voor een deflatiecijfer en naar verwachting zal dit nog even aanhouden. In feite is er sprake van een voor consumenten prettige situatie, maar of dit op termijn voor de economie gunstig is, kan worden betwijfeld.

Een stabiele olieprijs is van belang. Het effect van de huidige situatie is dat een aantal grote economieën door de lage olieprijs in de problemen komen omdat olie hun belangrijkste inkomstenbron is. Daar hebben wij als Nederland last van omdat onze export naar die landen voor een belangrijk deel is weggevallen. Een aantal van de olie exporterende landen zal besluiten de kraan verder open te zetten om zo meer oliedollars op te halen. Dan neemt het overschot aan olie toe en de prijs voor een vat olie komt verder onder druk.

OPEC-Basket-Price-terberg-leasing

Daarnaast bestaat de kans dat enkele grote olieproducerende landen de productie zal verlagen, waarmee de olieprijs zal oplopen. De gevolgen aan de pomp zullen dan met een hoge literprijs goed merkbaar zijn, wat weer een negatief effect heeft op het besteedbaar inkomen van de consument en dus een remmende invloed heeft op de economie. Kortom, stabiliteit is van belang.

Heeft de brandstofprijsverlaging effect op de keuze voor een benzine of diesel? Op zich niet, want de keuze voor een diesel- of benzineauto wordt voor het belangrijkste deel bepaald door het verschil in prijs per liter en het zuiniger verbruik van de diesel. Die moeten ervoor zorgen dat de hogere investering en hogere wegenbelasting worden terugverdiend.

Vorig jaar rond deze tijd lag het verschil op € 0,264 per liter, vandaag is dat € 0,335. De dieselprijs per liter laat een gunstigere ontwikkeling zien, hetgeen is terug te vinden in het verloop van het Break Even Point. In februari 2015 lag deze op circa 45.000 km/jaar. Nu is dit gemiddeld 42.000 km/jaar.

Vanaf 2014 is een aantal belastingen ongunstig geweest voor de diesel, zo neemt de Houderschapsbelasting sneller toe en is er in de investeringswaarde een enkele fiscale correctie in het nadeel van de diesel geweest. In het staafdiagram worden de omslagpunten getoond en geeft de rode lijn het prijsverschil tussen een liter benzine en diesel weer (rechter Y-as).

Ontwikkelingen-Q1-2016-Terberg-Leasing

Menu