To diesel or not to diesel, that’s the question

Wanneer is het voordeliger om met een diesel auto te rijden?

Het is algemeen bekend, een diesel kent boven een bepaald jaarkilometrage lagere exploitatiekosten. Om het Break Even Point (BEP) te kunnen berekenen, is het nodig om de meerkosten van de diesel (vaste kosten zoals afschrijvingskosten en verzekeringspremie) te delen door de lagere minderkosten van de diesel (variabele kosten zoals onderhouds- en brandstofkosten).

Break Even Points 2015

In voorgaande jaren lagen de gemiddelden van de Break Even Points per autosegment relatief dicht bij elkaar. In januari 2015 zijn de onderlinge verschillen groot. De oorzaak van deze verschillen heeft te maken met de prijsontwikkeling van de auto’s die sterk afhankelijk is van de CO2-uitstoot. In de tabel ziet u dat het gemiddelde omslagpunt op circa 45.000 kilometer per jaar ligt. Ligt uw jaarkilometrage hoger? Dan is het voordeliger om te kiezen voor een diesel auto.

Break even points 2015 (1)

Menu