Dieselauto wordt minder aantrekkelijk

Dieselauto wordt minder aantrekkelijk

Op dit moment worden in Nederland al beduidend minder nieuwe personenauto’s op diesel verkocht, en ook Terberg Leasing ziet een daling in de ‘dieselvloot’. Wat zijn hiervoor de redenen?

Oudere dieselauto’s worden in steeds meer steden geweerd. De schandalen rond de sjoemelsoftware dragen evenmin bij aan een positief dieselbeeld. Bovendien zien we de belastingen voor de diesel meer stijgen dan die voor de benzineauto. Zo loopt niet alleen de aanschafbelasting BPM harder op voor de dieselauto maar ook de Houderschapsbelasting. Qua kosten wordt de diesel dus steeds duurder ten opzichte van de benzinevariant.

Wij constateren ook dat de diesel terrein verliest op de occassionmarkt. Met name de aanzienlijk hogere Houderschapsbelasting wordt voor de particuliere koper een kostbaar fenomeen. Dit alles vertaalt zichinmiddels in het aantal nieuw verkochte auto’s. Het aandeel dieselauto’s loopt terug van normaliter 25-30% naar 19% in 2016 en dit jaar zelfs naar 16%.

Op termijn zal met een lagere restwaarde worden gerekend en dat leidt weer tot een hoger leasetarief. Het omslagpunt waarbij het nu nog voordeliger is te gaan dieselen, ligt op 41.000 km/jaar. Iedere € 100 dat de restwaarde daalt, laat het omslagpunt toenemen met 700 kilometer.

Wij adviseren u de auto- of mobiliteitsregelingen onder de loep te nemen voor wat betreft de regeling voor berijders die een diesel (moeten) gaan rijden. Bij een te krappe grens is dit bedrijfseconomisch steeds minder verantwoord.

Uw leaseadviseur of accountmanager helpt u graag bij het beoordelen van uw regeling.

Menu