Elektrisch rijden wordt aantrekkelijk voor Consumenten

Elektrisch rijden wordt aantrekkelijk voor Consumenten

Op 7 juni jl. heeft het FET (Formule E-team) het rapport ‘Maak elektrisch rijden groot’ naar de Kamer gestuurd. Minister Kamp moet aan de slag om de consument en de elektrische auto samen te krijgen.  FET-Team: “Snelheid is geboden om klimaat en schone lucht doelstellingen te halen. FET vraagt de Minister daarom om met concrete maatregelen te

In het rapport van de Rijksoverheid over elektrisch rijden staan uitgewerkte analyses (van consumentenmarkt, meerkosten, marktontwikkelingen en buitenland)die moeten leiden tot acties. Daarvan liggen er zeven bij maatschappelijke organisaties en marktpartijen en één bij de Rijksoverheid.

Alle acties zijn nodig om de particuliere markt voor elektrische auto’s op gang te brengen en de ambitie van de Green Deal Elektrisch Vervoer van april 2016 te bereiken: minimaal 75.000 particuliere elektrische auto’s in 2020. Deze acties hebben ook effect op de leasebranche. VNA schrijft hierover: “Concreet vraagt het FET in het actieplan aan de regering om een aanschafsubsidie voor nieuwe vol-elektrische auto’s en een laadtegoed voor tweedehands (PH)EV’s. Daarnaast zeggen de branchepartijen van het FET toe zaken te ontwikkelen, zoals een batterijcertificaat voor tweedehands EV’s, instapdagen en actieve informatievoorziening, uitbreiding van en actuele informatie over laadpunten en een batterijgarantie. De VNA zegt toe met een voorstel voor private lease van EV te komen zodra er zekerheid is over de aanschafsubsidie.” (VNA, 2016)

De acht acties hangen nauw samen: het wegnemen van praktische beperkingen en onzekerheden zet weinig zoden aan de dijk als  de aanschafprijs van een elektrische auto niet wordt verlaagd. En omgekeerd heeft het verlagen van die aanschafprijs weinig zin als de praktische beperkingen en onzekerheden blijven bestaan.  Dan overweegt ruwweg een kwart tot de helft van de automobilisten de aanschaf van een elektrische auto. De uiteindelijke kopers hechten aan duurzaamheid en zijn bekend met de voordelen van elektrisch rijden.

 

Lees dit rapport op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/01/maak-elektrisch-rijden-groot

 

Bron: Rijksoverheid, 2016.

Menu