Een beter milieu dankzij onze Greenlease relaties

Een lage CO2-uitstoot draagt bij aan een beter milieu. Door uw CO2-uitstoot te reduceren via Greenlease levert u een actieve bijdrage aan de verbetering van het milieu. Bovendien ondersteunt u via Greenlease maatschappelijke projecten, welke bijdragen aan CO2-reductie en een betere leefomgeving voor de lokale bevolking.

 

Een klimaatneutraal wagenpark
Een van de speerpunten van ons duurzame leaseproduct Greenlease is CO2-reductie. Via Greenlease maken wij uw wagenpark klimaatneutraal. Dit doen wij door praktische adviezen over uw autoregeling, het nieuwe rijden te introduceren bij uw berijders en meer.

De totale CO2-uitstoot van alle wagenparken die gebruik maken van Greenlease was over 2013 10.277,80 ton CO2e.
CO2e is de eenheid van verschillende broeikasgassen bij elkaar opgeteld.

Om een gevoel te krijgen bij wat de impact van deze CO2e-uitstoot betekent:

  • 513.900 bomen moeten een jaar lang groeien
  •  kunnen er 4.212 ‘zone 2’ retourvluchten (bv. Amerika) uitgevoerd worden

 

Compensatie dankzij duurzame energie
Dankzij rijden via Greenlease neemt de CO2-uitstoot van uw wagenpark aanzienlijk af. De overgebleven CO2-uitstoot compenseren wij door te investeren in de duurzame energieprojecten ‘Waterkracht in Indonesië’ en ‘Malpani Wind in India’. Het afgelopen jaar zijn wij er via deze projecten in geslaagd de CO2-uitstoot volledig te compenseren!

Deze CO2-uitstoot is gecompenseerd via de genoemde projecten. Elk project heeft zijn eigen bijdrage geleverd aan de compensatie:

  • ‘Waterkracht in Indonesië’ – 1.027,80 ton CO2e-reductie
  • ‘Malpani Wind in India’ – 9.250,20 ton CO2e-reductie

In totaal is er 10.278 ton CO2e gereduceerd ten opzichte van een uitstoot van 10.277,80 ton.
Dankzij dit resultaat rijden onze Greenlease relaties 100% klimaatneutraal en zijn wij als onderneming zelfs volledig klimaatneutraal.

 

Meer dan CO2-reductie
Het succes van deze projecten zit niet alleen in de CO2-reductie. Er wordt ook een substantiële bijdrage geleverd aan de verbetering van de leefomstandigheden in deze regio’s. Klik op onderstaande foto’s of links voor meer over deze projecten:

 

Greenlease Waterkracht Indonesie Greenlease Wind in India
Waterkracht in Indonesië Wind in India

 

Uw wagenpark verduurzamen én bijdragen aan deze projecten?

[gridbutton link=”https://www.terbergleasing.nl/u-beslist-over-leaseautos/after-sales/greenlease/” color=blue size=normal]Meer over Greenlease »[/gridbutton]

Menu