Ondernemers positief over 2017

Ondernemers positief over 2017

Uit onderzoek van Centraal Bureau door de Statistiek van 23 november jl. blijkt dat vooral de ondernemers in het MKB positief vertrouwen hebben voor 2017. Ze verwachten volgend jaar hogere investeringen te doen, een grotere omzet te hebben met een groeiende werkgelegenheid.

Vertrouwen groeit

Vooral ondernemers met 50 – 250 medewerkers zijn positief gestemd. 39% verwacht meer omzet en slechts 6% verwacht minder omzet. Per saldo is dat 33%. In het kleinbedrijf is 21% positief. MKB’ers met 5-50 medewerkers zijn vaak minder optimistisch dan ondernemers in het middenbedrijf.

1,5 punt hoger…

Aan het begin van het vierde kwartaal in 2016 kwam het ondernemersvertrouwen van MKB’ers op 9,3. Dat is 1,5 punt hoger dan aan het begin van het derde kwartaal.

Bouw scoort het hoogst

Als we kijken naar de verschillende sectoren is het vertrouwen onder de MKB-ondernemers in de bouw het grootst met 20,6. Daarmee zijn deze ondernemers positiever dan het voorgaande kwartaal. Ook MKB-ondernemers in onroerend goed, horeca, handel en informatie/communicatie zijn positiever geworden.

Menu