Prinsjesdag 2016: fiscaliteiten 2017 – 2020

Prinsjesdag 2016: fiscaliteiten 2017 - 2020

Met ingang van 1 januari 2017 is Autobrief 2.0 van toepassing. Het jaar 2016 was op bijtellingsgebied een zogenaamd overgangsjaar naar het effectief worden van de maatregelen uit Autobrief 2.0.

Autobrief 2.0

Tot en met 2020 is het fiscale regime wettelijk vastgesteld. De ingangsdatum is 1 januari 2017. Onder dit fiscale regime vallen een viertal onderwerpen.

Bijtelling

Voor geheel elektrische auto’s geldt tot en met 2020 een bijtelling van 4%. Voor deze zogenaamde nul-emissieauto’s geldt tevens een vrijstelling van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) en de aanschafbelasting BPM. Voor alle andere voertuigen gaat een bijtelling van 22% gelden.

Voor de vol-elektrische auto’s geldt vanaf 1 januari 2019 wel een aftopping van € 50.000,00. Over het meerdere is dan een bijtelling van 22% van toepassing. Waterstofauto’s kennen geen aftopping, daarvoor is dus alleen de 4% bijtelling voor van toepassing.

bijtelling-schema-terberg-leasing

MRB

Nieuwe en gebruikte Plug-In Hybride Elektrische Voertuigen (PHEV) moeten niet alleen voor de zakelijke markt aantrekkelijk zijn, maar ook voor de particuliere markt. Vandaar dat voor de MRB het zogenaamde halftarief van toepassing is voor PHEV met een uitstoot tot en met 50 gram CO2.

BPM

Voor PHEV’s wordt met ingang van 2017 een nieuwe BPM-tabel geïntroduceerd, waardoor de BPM hoger uitvalt dan in 2016. De BPM wordt overall licht afgebouwd.

Evaluatie nul-emissieauto’s in 2018

Staatssecretaris Wiebes heeft op aandringen van de Tweede Kamer een evaluatiemoment met aanpassingsmogelijkheden in 2018 ingebouwd om te voorkomen dat nul-emissieauto’s worden over-gesubsidieerd.

Wat wanneer er al een lease-auto rijdt?

Wat er niet bepaald eenvoudiger op is geworden is het overgangsrecht voor auto’s die vóór 2017 voor het eerst te naam zijn gesteld. De vraag of en wanneer de bijtelling wijzigt, kan feitelijk niet zonder hulpschema worden beantwoord. Op verzoek van onze branchevereniging VNA heeft het ministerie van Financiën een stroomschema opgesteld. Een hulpmiddel om toch snel te kunnen vaststellen wanneer er moet worden gerekend met een andere bijtelling. Daarbij is o.a. de CO2-uitstoot, de datum van de tenaamstelling en de termijn van 60 maanden bepalend. Makkelijker kunnen we het niet maken. Bekijk het stroomschema hier.

Bezwaar

Omdat voor auto’s met een eerste tenaamstelling vóór 2017 het basispercentage 25% blijft, gaat de bijtelling voor auto’s waarop geen korting wegens lage CO2-uitstoot van toepassing is, per 2017 ook niet mee omlaag naar 22%. Voor deze auto’s blijft de bijtelling 25% van de catalogusprijs. Deze maatregel wordt door diverse organisaties, ook vanuit belastingadviseurs, ter discussie gesteld. Het principe van gelijke behandeling van gelijke gevallen is hier mogelijk in het geding.

Over deze discussie zullen nog de nodige procedures gevoerd worden. Ter behoud van rechten is het daarom te overwegen om voor het verschil tussen 25% en 22% pro forma bezwaar te maken tegen de afdracht van loonheffingen (in geval van werknemers) of tegen de aanslagen inkomstenbelasting (in geval van ondernemers met een zakelijke auto).

Menu