Prinsjesdag: Autobelastingen 2016

Op Prinsjesdag heeft het kabinet-Rutte II zijn fiscale plannen voor het komend jaar voorgesteld. Het Belastingplan 2016 bevat – zoals verwacht – geen onverwachte zaken voor de autoleasebranche. Vorig jaar is 2016 al bestempeld als tussenjaar en zijn de belastingplannen reeds gepresenteerd door staatssecretaris Wiebes van Financiën. Waar de Algemene Beschouwingen kunnen leiden tot aanpassing van de fiscale plannen zijn de Autobelastingen al vorig jaar vastgelegd in wetgeving.

Belastingplan 2016 tussenstap naar Autobrief II

In 2017 moeten de plannen van Autobrief II ingaan. Daarmee is 2016 echter geen onbelangrijk fiscaal jaar, want het wordt gebruikt om een stevige stap te zetten naar minder fiscale (over)stimulering van vooral de PHEV’s.

Dit wil overigens niet zeggen dat het huidige kabinet geen heil meer ziet in PHEV’s. Maar door de enorme fiscale stimulering op PHEV’s in een aantal jaren af te bouwen, gaan we in Nederland meer en beter aansluiten op het Europese bronbeleid, waarin de Europees milieudoelstellingen strenge CO2-eisen aan autofabrikanten stellen. Daarmee stappen we in Nederland af van het principe dat we ‘het beste jongetje van de klas’ willen zijn en zullen deze zaken normaliseren.

Over Autobrief II waarin voor de periode 2017 -2020 wordt weergegeven hoe de Autobelastingen zich ontwikkelen, is alles in feite al bekend. Daarover moet de parlementaire besluitvorming 1 juli 2016 zijn afgerond.
Over Autobrief II hebben wij u reeds eerder geïnformeerd.

Belangrijkste effecten 2016 op uw autokosten

Autoprijzen

De autoprijzen zullen stijgen als gevolg van verhoging van de Aanschafbelasting (BPM). Om de BPM te berekenen, wordt gekeken naar de CO2-uitstoot van de auto. De kosten per gram uitstoot worden verhoogd in nagenoeg alle schijven. Ook de grenswaarden in iedere schijf worden naar beneden bijgesteld. Wat de verhoging zal worden, is afhankelijk van de hoeveelheid CO2-uitstoot. Diesels worden extra verhoogd vanwege een verlaging van de dieseltoeslag grens van 70 naar 67 gr/km CO2 uitstoot (3 gram maal € 86,-).

MRB Motorrijtuigenbelasting

  • Geen MRB-vrijstelling meer voor PHEV’s. Deze betalen vanaf 1 januari 2016 een halftarief ten opzichte van benzineauto’s, waarbij eerst 125 kg van het voertuiggewicht wordt afgetrokken (forfaitaire correctie meer gewicht accupakket).
  • MRB-tarieven worden eind 2015 nog aangepast met de inflatiecorrectie. De provinciale opcenten vormen een deel van de MRB-tarieven. De tarieven van de verschillende provincies voor 2016 zijn nog niet bekend.

Belangrijkste effecten voor personen met een ‘auto van de zaak’

Percentages van 2016 zijn wettelijk vastgesteld in het Belastingplan 2015. De bijtelling voor plug-in hybrides (PHEV’s) en ‘gewone’ (zeer) zuinige auto’s gaat omhoog, naar 15 respectievelijk 21 procent. De percentages voor 2017 tot en met 2020 zijn nog onderhevig aan politiek debat. Momenteel wachten we op het wetsvoorstel Wet Uitwerking Autobrief II.

Voor 2016 geldt dat wanneer uw medewerkers in aanmerking komen voor een nieuwe auto er meer bijgeteld wordt bij het inkomen.

Autobelasting-2016-tabelweergave-nieuw

Menu