Terberg Leasing levert turnkey-oplossing aan politie

Terberg Leasing levert turnkey-oplossing aan politie

Mercedes en Terberg Leasing worden de nieuwe leverancier van de basispolitievoertuigen. De termijn waarbinnen andere gegadigden bezwaar tegen de voorlopige gunning konden maken, is verlopen. De autoleveranciers moeten alleen nog een goedgekeurde proof of concept leveren van het beoogde politievoertuig.

Dat betekent dat Mercedes de politie tenminste de komende vier jaar voorziet van zo’n elfhonderd personenauto’s uit de B-klasse en via Terberg Leasing van ongeveer vierhonderd bedrijfsbussen van het type Vito. Mercedes verzorgt eveneens de herkenbare bedrijfswagens voor de surveillancehonden. De aanbesteding voor de personenvoertuigen is in deze categorie gewonnen door Automobielhandel PON met de Volkswagen Touran. Voor alle winnaars geldt dat ze nog wel een proof of concept moeten leveren: een auto die volledig is op- en ingebouwd als politievoertuig. Als die aan alle eisen voldoen, is de definitieve gunning een feit.

Turnkey-oplossing in 400 bedrijfswagens

Tezamen met de inbouwers Terberg Specials, Veth Automotive, Akkermans Carrosseriebouw, signalerings- en communicatiespecialist Abiom en importeur Mercedes-Benz gaat Terberg Leasing de komende 4 jaar ruim 400 Vito’s leveren.

Terberg Leasing gaat de regie voeren over het bestelproces en complexe ROB-zaken oppakken voor de nieuwe Basis Politie Voertuigen Perceel 2. Daarnaast levert Terberg tezamen met Veth Automotive en Fiat ook nog een perceel van 20 cellenbussen voor arrestantenvervoer.

(Op de foto staat een testmodel van Mercedes die is gebruikt tijdens de rijresten.)

Transparantie

Met de bekendmaking van de voorlopige gunning is bijna een einde gekomen aan een langdurig aanbestedingsproces waarbij zorgvuldigheid, betrokkenheid van gebruikers en hun wensen, integriteit en transparantie leidend waren. De vorige Aanbesteding Politievoertuigen werd overschaduwd door vermeend niet integer handelen van een aantal betrokkenen. Om dergelijke situaties te voorkomen, is de werkwijze rondom aanbestedingen grondig tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast, mede naar aanleiding van een rapport met aanbevelingen. Zo is de huidige aanbesteding van politievoertuigen opgedeeld in circa vijftien aparte voertuigaanbestedingen, van ME-bussen tot motorfietsen, waarvan de meeste weer bestaan uit verschillende percelen. Dat is gedaan om meer kansen te bieden aan leveranciers. De vorige aanbesteding van politievoertuigen was als één groot contract in de markt gezet. Verder zijn er bijeenkomsten geweest met marktpartijen over de pakketten van eisen en tijdpaden. Dat leverde waardevolle informatie op.

Transparant, objectief en controleerbaar

Eerst zijn alle inschrijvingen beoordeeld op volledigheid, kwaliteit en prijs. De ingeschreven typen voertuigen van de diverse automerken werden vervolgens beoordeeld op technische en ergonomische kenmerken en bovendien getest door veel politiemedewerkers uit het werkveld. Door de scores uit alle beoordelingen volgens een vooraf bekendgemaakte methodiek samen te voegen, zorgde de politie ervoor dat haar uiteindelijke keuze transparant, objectief en controleerbaar is.

Bronnen voor dit persbericht: o.a. poltie.nl/nieuws en terbergleasing.nl/nieuws

Menu