Voorstel voor Autobrief 2 van brede coalitie

Op 1 juni jl. presenteerde een brede maatschappelijke coalitie ( ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) richting het kabinet en de Tweede Kamer een breed plan voor autobelastingen 2017 t/m 2020.

Dit gezamenlijke plan gaat uit van oplossingen die minder marktverstorend zijn en die toch de doelen uit het Energieakkoord behalen. Hierdoor ontstaat meer balans tussen de zakelijke en de particuliere markt,  meer stimulering op maat van elektrische auto’s, meer kans dat gestimuleerde auto’s in Nederland blijven en met minder uitvoeringslast bij de Belastingdienst.

Eenvoudiger belasten en minder marktverstoring

  • In de periode van Autobrief 2 één bijtellingstarief van 20-21% voor auto’s van de zaak;
  • De coalitie deelt de ambitie van de staatssecretaris van Financiën om de BPM uiteindelijk af te schaffen onder de voorwaarden dat compensatie buiten de MRB en/of bijtelling en/of accijnzen gevonden wordt én dat er sprake is van een in aanvang langzame afbouw;

Slimmer stimuleren

  • een Innovatie-EV fonds met een omvang van 250 miljoen euro per jaar om de aanschaf van (semi-) elektrische auto’s – zowel nieuw als gebruikt – te stimuleren voor bedrijven én particulieren;
  • de coalitie geeft in de brief aan hoe dit fonds kan worden gefinancierd;
  • vrijstelling van MRB voor elektrische auto’s en half tarief MRB voor semi-elektrische auto’s;
  • bijtellingstarief voor volledig elektrische auto’s van 7%;
  • geleidelijke afbouw van stimulering semi-elektrische auto’s naar beëindiging in 2020;
  • Partijen committeren zich aan de doelstelling van 200.000 elektrische auto’s in 2020 en het maximaliseren van het aandeel elektrisch gereden kilometers.

De brief van de vijf partijen is een maatregelenpakket voor de Autobrief 2, die voor de zomer wordt verwacht en waarin de staatssecretaris van Financiën zijn plannen ontvouwt voor de autobelastingen voor 2017 tot eind 2020. Voor de coalitie zijn de plannen om eenvoudiger te belasten slimmer te stimuleren onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Menu