Minder kosten én meer flexibiliteit bij invulling mobiliteit

Minder kosten én meer flexibiliteit bij invulling mobiliteit

Kostenbesparing én flexibiliteit zijn voor bedrijven zwaarwegende argumenten om hun zakelijke mobiliteit anders in te richten. Dit blijkt uit het recent gepresenteerde Nationale Zakenauto Onderzoek (NZO) 2017 onder werkgevers en berijders. De resultaten uit het onderzoek matchen met de bevindingen uit intern onderzoek van Terberg Leasing. Hieruit kwam naar voren dat er een groeiende behoefte is aan flexibele en betaalbare mobiliteitsoplossingen.

Aan de berijders die deelnamen aan het NZO is gevraagd wat volgens hen de visie is van hun werkgever op het gebied van mobiliteit. Kostenbesparing is in de perceptie van de respondenten het belangrijkste thema, snel gevolgd door flexibiliteit. Op de stelling: mijn werkgever vindt flexibilisering van arbeid en mobiliteit belangrijk, antwoordde 74% positief.

Flexibiliteit hoog op mobiliteitsagenda

Dit beeld wordt bevestigd door de antwoorden van de werkgevers op de vraag wat hun visie is op zakelijke mobiliteit. 93% van de ondervraagde werkgevers vindt kostenbesparing op zakelijke mobiliteit erg belangrijk. 78% hecht veel waarde aan flexibilisering van arbeid en mobiliteit, een stijging t.o.v. 2016 met 4%. Bij de respondenten staat ‘flexibiliteit van werken, reizen en contractuele verplichtingen’ de komende drie jaar hoog op de mobiliteitsagenda. Acht op de tien bedrijven dicht de auto nog steeds een zeer belangrijke rol toe bij een goede invulling van de zakelijke mobiliteit.

Belangrijke wens bij medewerkers

De groeiende behoefte aan flexibiliteit speelt niet alleen bij de werkgevers. Zo’n 30% van de bedrijven (waaronder veel zakelijke dienstverleners en detacheringsbedrijven) meent dat hun medewerkers meer flexibiliteit willen als het gaat om hun zakelijke mobiliteit. Zij denken zelfs dat flexibiliteit voor hun medewerkers de belangrijkste reden is (61%) om iets aan hun mobiliteit te willen veranderen.

Auto Abonnement

86 procent van de bedrijven die deelnamen aan het NZO least (een deel) van het wagenpark. Het NZO laat zien dat er bij een substantieel deel van deze bedrijven behoefte is aan betaalbare én flexibele mobiliteitsoplossingen. Dit sluit aan bij de resultaten van een intern onderzoek van Terberg Leasing waarin zij de behoeften peilt van haar klanten. Op basis van de uitkomsten introduceert de leasemaatschappij een geheel nieuw product: het Auto Abonnement. Het Auto Abonnement is een full operational leasecontract van 24 maanden dat na 12 maanden kosteloos kan worden opgezegd. Leasen kan, afhankelijk van het gekozen model, al vanaf € 199,- per maand met mogelijkheid van een onbeperkt aantal kilometers. Meer informatie over het Auto Abonnement is te vinden op www.terbergleasing.nl/autoabonnement.

Menu