Bekeuringen

 1. 1

  Bekeuringen

  • Wat doe ik als ik een bekeuring heb ontvangen?

   Afhankelijk van uw bekeuring doet u het volgende:

   • Bekeuring van het CJIB: Wanneer u een bekeuring van het Centraal Justitieel Incassobureau ontvangt, dan moet u de boete zelf binnen de gestelde betalingstermijn betalen.
   • Bekeuring van de gemeente: Wanneer u een parkeerboete of bekeuring van de gemeente ontvangt, hoeft u deze in eerste instantie niet zelf te betalen. Deze boetes worden door Terberg Leasing betaald om verhoging van de boete te voorkomen. We verrekenen vervolgens de kosten, inclusief administratiekosten, met uw organisatie.
   • Bekeuring vanuit het buitenland: Wanneer u een bekeuring vanuit het buitenland ontvangt, hoeft u deze in eerste instantie niet zelf te betalen. Deze boetes worden door Terberg Leasing betaald om verhoging van de boete te voorkomen. We verrekenen vervolgens de kosten, inclusief administratiekosten, met uw organisatie.

   Let op; voor bekeuringen uit Duitsland en België is de procedure onlangs gewijzigd. De desbetreffende instanties eisen namelijk dat de berijder bij hen bekend wordt gemaakt. Wanneer dit verzoek bij ons binnenkomt, informeren wij uw organisatie. Het kan dus zijn dat uw organisatie u hierover vervolgens benaderd. De verdere afhandeling van deze bekeuringen loopt niet via de leasemaatschappij, maar direct met de Duitse- of Belgische instantie.

   • Bekeuring terwijl u in een externe huurauto reed: Wanneer u in een externe huurauto reed en bijvoorbeeld een verkeersovertreding heeft begaan en hiervoor een boete ontvangt, dan betaalt in eerste instantie het verhuurbedrijf de boete. De kosten belasten zij met Terberg Leasing en wij verrekenen vervolgens de kosten, inclusief administratiekosten, met uw organisatie.
  • Waar kan ik mijn vragen stellen over ‘Bekeuringen’?

   U kunt een mail sturen naar bekeuringen@terbergleasing.nl.

  • Als ik een verkeersovertreding heb begaan, waarom krijg ik dan van Terberg Leasing een brief waarin ik mijn NAW-gegevens moet opgeven?

   In sommige gevallen heeft het CJIB of een buitenlandse instantie de gegevens van de bestuurder nodig op het moment van overtreding. Op www.verkeershandhaving.nl vindt u meer informatie.

  • Is het mogelijk om een foto op te vragen als ik ben geflitst?

   Dit is mogelijk. U kunt deze zelf opvragen via telefoonnummer: 058 – 234 20 30

  • Wat doe ik als zowel ik als Terberg Leasing de bekeuring betaald heeft?

   U hoeft in principe niets te doen. Het bedrag van de bekeuring zal door de betreffende instantie teruggestort worden naar degene die als laatst betaald heeft. In de meeste gevallen is dat Terberg Leasing en wij zullen het bedrag crediteren.

  • Wat als ik wel een aanmaning heb gekregen, maar ik heb de eerste schikking van mijn bekeuring nooit ontvangen?

   U zult de boete moeten betalen. Wij hebben er geen grip op waarom de bekeuring niet is betaald.

  • Wat als ik het niet eens ben met de bekeuring?

   • Op de bekeuring staat hoe u  precies bezwaar kunt aantekenen.
   • Om bezwaar aan te tekenen, heeft u een volmacht nodig.
  • Wat kan ik doen als ik tijdens een overtreding niet zelf achter het stuur zat?

   U kunt dit onderling of met uw werkgever regelen. U ontvangt altijd de bekeuring omdat u geregistreerd staat als bestuurder van de auto. Advies: maak afspraken voordat iemand anders met uw auto rijdt.

  • Binnen welke termijn ben ik verplicht om mijn bekeuring te betalen?

   Dit staat vermeld op de bekeuring. Advies: betaal de bekeuring minstens vier dagen van te voren, in verband met de verwerkingstermijn. Wij ontvangen namelijk een aanmaning als u te laat betaalt. Deze belasten we aan uw werkgever door middels een factuur inclusief administratiekosten.

  • Hoelang zijn mijn bekeuringen online beschikbaar?

   Uw bekeuringen zijn tot zes maanden na dagtekening online beschikbaar.

  • Is het mogelijk om mijn bekeuringen online te bekijken?

   Ja, dat is mogelijk met de volgende gegevens: kenteken en kenmerk. Deze staan op de ontvangen brief of factuur. Log in om de bekeuring te bekijken met de vermelde referentiecodes.

  • Wat is de afhandelingsprocedure van Terberg Leasing bij bekeuringen?

   De afhandelingsperiode  voor bekeuringen via het CJIB en  bekeuringen via andere instanties is anders. Voor bekeuringen via het CJIB krijgt u van ons een e-mail of brief, waarmee u de bekeuring direct aan het CJIB dient te betalen. Voor bekeuringen via andere instanties krijgt uw werkgever een factuur inclusief administratiekosten.

  • Hoe werkt het betalen van een bekeuring van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)?

   U betaalt de boete via internetbankieren. U maakt uw boete over naar het juiste rekeningnummer (IBAN). Via internetbankieren betaalt u het juiste bedrag en u vermeldt het 16-cijferige CJIB-nummer als betalingskenmerk. Uw betaling moet uiterlijk op de vermelde vervaldatum op de rekening zijn bijgeschreven.