Schade voor berijders - veel gestelde vragen

 1. 1

  Eigen risico

  • Wat is de hoogte van mijn eigen risico bij ruitschade?

   Er geldt een verlaagd eigen risico (€ 68,00 lager dan het standaard eigen risico) bij schade aan uw voorruit. Dit is alleen van toepassing bij Carglass of Autotaalglas. Indien u de voorruit elders laat vervangen geldt het contractuele eigen risico. Als de bestaande voorruit hersteld kan worden, worden er geen herstelkosten bij uw werkgever in rekening gebracht. Wanneer u schade heeft aan de overige ruiten van uw leaseauto geldt het contractuele eigen risico.

  • Wanneer maakt men aanspraak op mijn Eigen Risico?

   Uw eigen risico is van toepassing bij een niet-verhaalbare schade. Een niet-verhaalbare schade is elke schade waarbij de schadekosten niet of slechts gedeeltelijk verhaald kunnen worden op een tegenpartij.

   Het kan voorkomen dat een schade lager is dan het eigen risico, dan betaalt u alleen het bedrag van de schade. Een in rekening gebracht eigen risico wordt gecrediteerd als de schade is verhaald.

 2. 2

  Schade melden/herstellen

  • Mag ik zelf een beroep doen op het Waarborgfonds?

   Nee. Wij doen een beroep op het Waarborgfonds omdat de leaseauto een bezit is van Terberg Leasing.

  • Wat noteer ik bij ‘verzekeringnemer’ op het schadeaangifteformulier?

   U vult hier Terberg Leasing in.

  • Is het mogelijk om schade via de dealer te laten herstellen?

   Nee omdat Terberg Leasing samenwerkt met gespecialiseerde bedrijven, waar onze auto’s voorrang krijgen.

  • Waar laat ik de schade aan mijn leaseauto herstellen?

   Bij een vestiging van Schadenet. U kunt zelf een afspraak maken om uw leaseauto te laten herstellen bij een vestiging naar keuze, nadat de schade bij ons gemeld is op 030-288 47 74.

  • Wanneer ben ik verplicht om een schadeaangifteformulier in te vullen?

   Als er sprake is van schade met een tegenpartij of op verzoek van één van onze medewerkers.

  • Zijn er tips voor het invullen van het schadeaangifteformulier?

   Tips bij het invullen van het schadeaangifteformulier:

   1. Laat vak 5 nooit leeg. Als er geen getuigen zijn, vul dan in: ‘geen getuigen’.
   2. Gegevens voor het invullen van vak 6, 7 en 8 kunt u vinden op de groene kaart. Deze gegevens kunt u eventueel zelf al thuis op het formulier invullen.
   3. Persoonsgegevens voor het invullen van vak 9, staan op uw rijbewijs.
   4. In vak 12 gaat het om de toedracht van het ongeluk. Dit gaat dus om de situatie van de voertuigen op het moment van het ongeluk en niet op het moment daarvoor of daarna. U kunt dit aangeven doormiddel van kruisjes te zetten en deze uiteindelijk op te tellen.
   5. In vak 13 wordt u gevraagd een tekening te maken van de situatie. Een duidelijke tekening helpt bij het vaststellen en het afhandelen van de schuldvraag. Als er niet genoeg ruimte is in het vak, mag u ook een tekening op een ander blad maken.
   6. In vak 15 zet u beiden een handtekening. Doe dit alleen als u het eens bent met het ingevulde formulier. Na ondertekening scheidt u de formulieren en neemt u ieder een deel mee. Vul de achterzijde van het formulier pas in nadat u een handtekening heeft gezet.
   7. Laat vak 5 nooit leeg. Als er geen getuigen zijn, vul dan in: ‘geen getuigen’.
   8. Gegevens voor het invullen van vak 6, 7 en 8 kunt u vinden op de groene kaart. Deze gegevens kunt u eventueel zelf al thuis op het formulier invullen.
   9. Persoonsgegevens voor het invullen van vak 9, staan op uw rijbewijs.
   10. In vak 12 gaat het om de toedracht van het ongeluk. Dit gaat dus om de situatie van de voertuigen op het moment van het ongeluk en niet op het moment daarvoor of daarna. U kunt dit aangeven doormiddel van kruisjes te zetten en deze uiteindelijk op te tellen.
   11. In vak 13 wordt u gevraagd een tekening te maken van de situatie. Een duidelijke tekening helpt bij het vaststellen en het afhandelen van de schuldvraag. Als er niet genoeg ruimte is in het vak, mag u ook een tekening op een ander blad maken.
   12. In vak 15 zet u beiden een handtekening. Doe dit alleen als u het eens bent met het ingevulde formulier. Na ondertekening scheidt u de formulieren en neemt u ieder een deel mee. Vul de achterzijde van het formulier pas in nadat u een handtekening heeft gezet.
  • Wat doe ik bij autoschade in het buitenland?

   Stap 1: neem direct telefonisch contact op met de afdeling Schade van Terberg Leasing op 030-2884774. Dit nummer is 24/7 bereikbaar. Wanneer nodig krijgt u een vervangende auto.

   Stap 2: vul het schadeaangifteformulier in bij een tweezijdige schade. Vul altijd het schadeaangifteformulier in. Als tip maak foto’s van de schadesituatie.

  • Wat doe ik als ik schade heb opgelopen aan mijn auto?

   Wanneer u schade constateert of hebt opgelopen aan uw leaseauto verzoeken wij u dit binnen 48 uur bij ons te melden.

   • Eenzijdige schade (zonder tegenpartij) kunt u telefonisch via 030-2884774 of digitaal melden.
   • Bij een tweezijdige schade vult u samen een schadeaangifteformulier in. Dit formulier ligt standaard in uw auto of vult u digitaal in. Voor behandeling van het formulier vult u zowel de voor- als achterzijde helemaal in. Nadat u het formulier hebt ingevuld, kunt deze inscannen en mailen naar schade@terbergleasing.nl of u kunt het formulier sturen naar Terberg Leasing, t.a.v. afdeling Schade, Postbus 3046, 3502 GA te Utrecht.

   Tip: zorg ervoor dat u altijd een blanco schadeaangifteformulier in uw auto hebt liggen.

  • Er zijn privé bezittingen gestolen uit mijn leaseauto. Wat nu?

   De gestolen bezittingen kunt u hoogstwaarschijnlijk bij uw inboedelverzekeraar indienen.

  • Mijn auto moet naar de dealer voor een onderhoudsbeurt. Kan ik direct mijn schade laten herstellen?

   Nee. Terberg Leasing werkt samen met gespecialiseerde schadeherstelbedrijven. Desgewenst maken wij een afspraak voor u.

 3. 3

  Verzekeringen

  • Waar kan ik mijn vragen over ‘Schade en Verzekeringen’ stellen?

   U kunt een mail sturen naar schade@terbergleasing.nl.

  • Is het mogelijk om mijn eigen verzekering mee te nemen naar mijn leaseauto?

   Nee, het is niet mogelijk om uw eigen verzekering mee te nemen.

  • Hoe is mijn leaseauto verzekerd bij Terberg Leasing?

   Onze leaseauto’s hebben een standaard WA verzekering en een Casco dekking.

  • Is mijn leaseauto Europees verzekerd?

   Op de groene kaart staat precies vermeld in welke landen uw auto is verzekerd.

  • Ben ik verplicht om een inzittendenverzekering af te sluiten voor mijn leaseauto?

   Het is niet verplicht om een inzittendenverzekering af te sluiten, maar wij raden het wel aan.

  • Ben ik verplicht om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten voor mijn leaseauto?

   Het is niet verplicht om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, maar wij raden het wel aan.

  • Is mijn caravan tijdens de vakantie verzekerd?

   Heeft u de caravan gekoppeld aan uw auto? Dan is de caravan WA meeverzekerd op uw auto. Voor het verzekeren van het cascogedeelte moet u zelf een verzekering afsluiten.

  • Is het toegestaan dat andere personen in mijn leaseauto rijden?

   Bij Terberg Leasing geldt: iedereen met een geldig rijbewijs mag in de auto rijden. U bent als geregistreerde bestuurder wel verantwoordelijk. Arbeidsvoorwaardelijk kunnen er andere afspraken zijn gemaakt tussen werkgever/lessee en bestuurder.

  • Waar kan ik de dokterskosten door een auto-ongeval claimen?

   Deze kosten vallen niet onder de autopolis en claimt u bij zorgverzekeraar.

  • Is het toegestaan om in mijn leaseauto te rijden met een botbreuk of ander letsel?

   Bij Terberg Leasing mag het als u een schriftelijke verklaring van goedkeuring van de arts en/of ziekenhuis heeft.

  • Is een voertuigvolgsysteem op mijn leaseauto verplicht?

   De verzekering verplicht een voertuigvolgsysteem op een leaseauto met een cataloguswaarde vanaf € 60.000,00. Daarnaast biedt Terberg Leasing ook een aantal diefstalgevoelige auto’s aan, die in aanmerking komen voor klasse 4 alarm.

  • Hoe minimaliseer ik de kans op diefstal?

   • Laat geen waardevolle spullen achter in uw leaseauto;
   • Laat autopapieren/brandstofpas nooit in uw dashboardkastje liggen;

   • Vergrendel direct de kofferbak en portieren bij het verlaten van uw leaseauto.

   Tip: Bij auto’s met het zgn.: Keyless Entry systeem is het van belang om altijd te kijken of het voertuig werkelijk op slot gaat. De auto kan namelijk eenvoudig uitgepeild worden.

  • Wanneer kan ik een beroep op het Waarborgfonds?

   Als uw leaseauto door een andere auto of motorvoertuig is aangereden toen die geparkeerd stond. Daarnaast zijn er een paar voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Deze voorwaarden zijn:

   1. U heeft binnen 7 dagen aangifte gedaan bij de politie na het constateren van de schade.
   2. U heeft getuigen die kunnen verklaren dat de bedrijfsauto onbeschadigd was toen u hem parkeerde en beschadigd was toen u de auto weer aantrof, zonder dat u ermee gereden heeft. Getuigen kunnen bijvoorbeeld familieleden, collega’s of buren zijn.
   3. U heeft het schadeaangifteformulier volledig ingevuld.
   4. Een verklaring van een expert die erkent dat de schade aan uw bedrijfsauto mogelijk werd veroorzaakt door een ander motorvoertuig. Deze expert moet echter wel eerst benoemd worden door het waarborgfonds.
  • Waarom is het doen van een beroep op het Waarborgfonds van belang?

   Wanneer de schade door het Waarborgfonds Motorverkeer wordt vergoed, dan is dit niet van invloed op uw schadebeeldverklaring. Wanneer u verzekerd bent bij Terberg Leasing dan heeft u het voordeel dat wij u het eigen risico crediteren.

  • Wat is OVI?

   Wanneer er door een ongeval één van de inzittenden blijvend invalide raakt of overlijdt, kan er een beroep worden gedaan op de ongevallen inzittenden verzekering (OIV). Deze verzekeringsvorm keert een vast bedrag uit in geval van blijvende invaliditeit of overlijden, ongeacht of de bestuurder schuldig is aan het ongeval of niet. Er is geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade.

  • Wat is een SVI?

   De schadeverzekering voor inzittenden (SVI) dekt de aantoonbare schade van de bestuurder en de passagiers ten gevolge van een ongeval. Een verschil met de ongevallen inzittenden verzekering (OIV) is dat de SVI de daadwerkelijke schade vergoedt. De verzekering dekt letselschade tot een maximum van het verzekerde bedrag van inzittenden en bestuurder als gevolg van een ongeval. Indien een verzekerde een verkeersongeval overkomt, waaruit een medisch vast te stellen letsel, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, is ontstaan, vergoedt de maatschappij de door dit ongeval ontstane schade volgens de geldende polisvoorwaarden.

 4. 4

  Verzekeringsvormen

  • Is het belangrijk om een verzekering af te sluiten als ik met mijn leaseauto op vakantie ga?

   Als u in het lease-pakket niet heeft gekozen voor hulpverlening in het buitenland en/of vervangend vervoer, raden wij u aan om een volledig dekkende reisverzekering af te sluiten.