Wat u als ondernemer wilt weten over de WLTP

Sinds 1 september 2017 worden auto’s getest volgens de nieuwe Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Met deze test kun je prestaties van auto’s veel nauwkeuriger meten dan met de oude NEDC (New European Driving Cycle) methode. Dat is op zich goed nieuws, want zo krijg je een eerlijker beeld van emissiewaarden en brandstofverbruik van auto’s. Maar bijvoorbeeld ook van de werkelijke actieradius van hybride en volledige elektrische auto’s.

Er zit ook een andere kant aan het verhaal. De aanschaf- en leaseprijzen van benzineauto’s en diesels kunnen door de WLTP vanaf september 2018 (fors) stijgen. Tegelijkertijd biedt de invoering van de nieuwe test ook kansen voor verduurzaming. Daar wilt u als ondernemer natuurlijk meer over weten. Daarom geven we u hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de WLTP.

Veelgestelde vragen

Waarom een nieuwe meetmethode?

Tot voor kort werden auto’s getest volgende de NEDC (New European Driving Cycle) methode. Deze stamt uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Sindsdien is er natuurlijk veel veranderd. Autotechniek, infrastructuur, wegen en rijgedrag van nu zijn niet meer te vergelijken met die van pakweg 40 jaar geleden. De resultaten uit de NEDC test waren daardoor niet altijd even betrouwbaar. Daarom is een andere test ontwikkeld die is afgestemd op de huidige situatie: de WLTP. De WLTP-testresultaten geven een realistischer beeld van de prestaties van de auto.

Wat zijn de verschillen tussen de WLTP en NEDC test?

De WLTP-methode is net als de NEDC-methode een laboratoriumtest. Toch zijn er duidelijke verschillen. Bij de NEDC test stellen ze de waarden vast op basis van een theoretisch rijprofiel. De WLTP-methode is ontwikkeld met realistische rijgegevens van over de hele wereld.

De WLTP-test is verdeeld in 4 fasen met verschillende snelheden: laag, gemiddeld, snel en zeer snel. In elk deel zitten verschillende rijfasen: stoppen accelereren, remmen, enz. Van elk type auto wordt de motor- en versnellingsbakcombinatie getest. Met een WLTP-waarde voor de auto in zijn lichtste versie (de meest zuinige) en de zwaarste versie (minst zuinige). Hieronder nog even de belangrijkste verschillen in de tests op een rijtje.

Waarom worden benzineauto’s en diesels duurder door de WLTP?

De WLTP test meet veel nauwkeuriger emissiewaarden en brandstofverbruik dan de oude test. Veel benzineauto’s en diesels zullen daardoor een hogere CO2-uitstoot noteren. Hoe zit dat? In Nederland zijn de emissiewaarden van auto’s gekoppeld aan de autobelasting (BPM). De BPM van een nieuwe benzineauto of diesel kan dus fors stijgen. En dat heeft invloed op de (lease)prijs van de auto.

Wanneer gaat de BPM omhoog?

De WLTP is al van kracht sinds september 2017, maar de BPM wordt nog berekend op basis van de NEDC-waarden. Vanaf 1 januari 2019 zou de BPM worden berekend op basis van de WLTP waarden. Die datum is niet haalbaar, zo bevestigde de staatsecretaris van Financiën. Het ministerie heeft nog geen nieuwe datum vastgesteld. De reden van het uitstel is dat er nog onvoldoende metingen verricht zijn om een prijskaartje te kunnen hangen aan de CO2-uitstoot. Eerder kondigde de minister al aan dat een hogere uitstoot door de nieuwe meetmethode niet tot hogere kosten voor de consument of eindgebruiker mag leiden. Ook de Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen pleit voor uitstel. Er is een implementatietijd van 6 maanden nodig om de gevolgen van de nieuwe meetmethode in goede banen te leiden. Na akkoord van het departement moeten de ministerraad, en de beide Kamers nog akkoord geven. Tot die tijd rekent de belasting de WLTP-waarden om naar NEDC-waarden.

Kan een auto twee verschillende CO2 waarden hebben?

Ja, dat kan. In de overgangsperiode tot 1 januari 2019 hebben nieuwe auto’s van na september 2017 vaak twee waarden: de nieuwe WLTP-CO2-waarde en de oude NEDC-waarde. Vanaf september 2018 moet bij álle nieuwe auto’s de WLTP-CO2-waarde staan.

Welke gevolgen heeft de WLTP voor mijn medewerkers?

De stijging van de CO2-uitstoot heeft effect op de autokeuzemogelijkheden voor de medewerker. Ook heeft de toevoeging van een CO2 verhogende fabrieksoptie onder de WLTP methodiek invloed op de hoogte van de berekende CO2-uitstoot. Er zijn twee mogelijkheden:

1. Als de CO2-grenzen niet hoger worden, daalt het aantal te kiezen auto’s voor de medewerker met ruim 15%. De daling betreft vooral modellen met zwaardere motoren. De modellen met lichtere motor blijven beschikbaar.

2.Als de CO2-grenzen wel omhoog gaan, blijft het aantal te kiezen auto’s voor de medewerker ongewijzigd.

Welke gevolgen heeft de WLTP voor de duurzaamheid?

In de huidige situatie is de werkelijke CO2-footprint van een auto vaak hoger dan de NEDC CO2-footprint. De nieuwe WLTP-methode kan twee gevolgen hebben:

1.De huidige maximale CO2-grenzen in de autoregeling blijven ongewijzigd (= verlaging autokeuze). Dit betekent dat de CO2-footprint vrijwel gelijk blijft ten opzichte van de huidige CO2-footprint (volgens NEDC).

2.De huidige maximale CO2-grenzen worden verhoogd (= handhaving autokeuze). Dit kan de CO2 footprint (volgens WLTP) verhogen.

Kortom, met WLTP wordt de afwijking tussen de theoretische CO2-footprint en de werkelijke CO2 footprint kleiner. De werkelijke CO2-uitstoot blijft voor dezelfde auto natuurlijk gelijk, ongeacht welke methode je gebruikt.

Wat zijn de kosten?

Vanaf nader te bepalen datum door de overheid geldt de WLTP als grondslag voor de BPM. Het Ministerie van Financiën zal daarop de BPM tabel aanpassen, op voorwaarde van een budgetneutrale uitgangspositie. Tot 1 januari 2019 is de NEDC afgeleide van WLTP de grondslag voor de BPM. Dit betekent dat nieuw gehomologeerde voertuigen in 2018 te maken kunnen krijgen met een relatief hogere CO2-uitstoot en een hoger BPM-bedrag.

Wat zijn de gevolgen van het WLTP voor mijn wagenpark/mijn leaseauto(s)?

De invoering van de WLTP heeft effect op de kosten en samenstelling van uw wagenpark. De berekende CO2-uitstoot stijgt gemiddeld met 7 gram per km in 2018. Hierdoor stijgt BPM. Heeft u voornamelijk auto’s op diesel of benzine dan gaat de TCO omhoog door de stijgende BPM (zie antwoord op vraag 4).  De overstap van het NEDC naar het WLTP-systeem heeft daarnaast consequenties voor de medewerkerstevredenheid en duurzaamheid.

Het kan dan slim of noodzakelijk zijn om andere keuzes te maken voor uw wagenpark. Een voorbeeld: stel het leasecontract van (een van) uw dieselauto(‘s) loopt binnenkort af. Kiest u na 1 september 2018 voor een nieuwe diesel, dan kan dat onder invloed van de WLTP straks aardig in de papieren lopen (kijk ook bij antwoord op vraag 3). U bent dan wellicht gebaat bij een snelle overstap naar een voordeliger alternatief. Ander voorbeeld: wanneer u het wagenpark wilt verduurzamen, vallen er auto’s af die door de WLTP ineens niet meer aan uw actieradius criteria voldoen. Welke opties zijn er dan?

Wij brengen graag voor u in kaart wat de gevolgen van de WLTP zijn voor uw wagenpark. En vooral hoe u de WLTP zoveel mogelijk in uw voordeel kunt laten werken.